طاعت_خداوند (۳ تصویر)

#دریغ_کردن_از_مال #حضرت_امام_موسی_کاظم_ع می فرمایند:إِیَّاکَ...

#دریغ_کردن_از_مال #حضرت_امام_موسی_کاظم_ع می فرمایند:إِیَّاکَ...

#حضرت_امام_مهدی_عج می فرمایند:وَ لَوْ أَنَّ أَشْیاعَنَا وَفّ...

#حضرت_امام_مهدی_عج می فرمایند:وَ لَوْ أَنَّ أَشْیاعَنَا وَفّ...

حضرت #امام_مهدی (عج) : 
اگر #شیعیان ما، که #خداوند آنها را ب...

حضرت #امام_مهدی (عج) : اگر #شیعیان ما، که #خداوند آنها را ب...