ضعیف_تر (۲ تصویر)

:sparkles: #رهبرمعظم انقلاب( ارواحنا له الفدا): #آمریکا در د...

:sparkles: #رهبرمعظم انقلاب( ارواحنا له الفدا): #آمریکا در د...

فرازی از وصیت نامه عموی شهیدم :اینک که رایحه دل انگیز #شهادت...
۱۵

فرازی از وصیت نامه عموی شهیدم :اینک که رایحه دل انگیز #شهادت...