ضد_انقلاب (۱۱۶ تصویر)

روحانی علیه حاج قاسم

روحانی علیه حاج قاسم

#ضد_انقلاب    #برانداز #پست_جدید #تکست_خاص #تکست_ناب #تنهایی...

#ضد_انقلاب #برانداز #پست_جدید #تکست_خاص #تکست_ناب #تنهایی...

وقتی میخوای واسه دوز دخترت توضیح بدی که سلبریتی ها چگونه باعث رییس جمهور شدن روحانی شدن

وقتی میخوای واسه دوز دخترت توضیح بدی که سلبریتی ها چگونه باعث رییس جمهور شدن روحانی شدن

تفاوت دعوت به بورس حسن روحانی با رهبر انقلاب
۴۸

تفاوت دعوت به بورس حسن روحانی با رهبر انقلاب

#تفاوت_احمدی_نژاد_و_روحانیاولی سخنان و مصاحبه #احمدی_نژاد اس...
۳

#تفاوت_احمدی_نژاد_و_روحانیاولی سخنان و مصاحبه #احمدی_نژاد اس...

سالگرد افزایش قیمت بنزین... و گفتنی هایی که گفته نشد۲۴ آبان ...
۱

سالگرد افزایش قیمت بنزین... و گفتنی هایی که گفته نشد۲۴ آبان ...