صبر (۵۱۶ تصویر)

به خدا می برم از شهر شما

به خدا می برم از شهر شما

این سان نمی یابی ز من حتی نشان ای دوست...
۴

این سان نمی یابی ز من حتی نشان ای دوست...

بترس از خدا و میازار کَسره رستگاری  همین است و بَس.... #فردو...

بترس از خدا و میازار کَسره رستگاری همین است و بَس.... #فردو...

این شور که در سرست ما را وقتی برود که سر نباشد...
۱

این شور که در سرست ما را وقتی برود که سر نباشد...

خالی ست جای تو...
۲

خالی ست جای تو...

😁😁😁😁😃😃😃😃س#عکس_عاشقانه#عکس #خاص#عکس_نوشته#لایک#عاشق #فانتزی #...
۲

😁😁😁😁😃😃😃😃س#عکس_عاشقانه#عکس #خاص#عکس_نوشته#لایک#عاشق #فانتزی #...

چراا واقعا؟😌😃😃😃😁😁😁س#عکس_عاشقانه#عکس #خاص#عکس_نوشته#لایک#عاشق...
۲

چراا واقعا؟😌😃😃😃😁😁😁س#عکس_عاشقانه#عکس #خاص#عکس_نوشته#لایک#عاشق...

😌😃😃😃😁😁😁😁#طنز#عکس#فانس#عکس_عاشقانه#عکس #خاص#عکس_نوشته#لایک#عا...
۳

😌😃😃😃😁😁😁😁#طنز#عکس#فانس#عکس_عاشقانه#عکس #خاص#عکس_نوشته#لایک#عا...

صبر نیکست کسی را که توانایی هست

صبر نیکست کسی را که توانایی هست

تو را دوست دارم دیوانه ی توام...

تو را دوست دارم دیوانه ی توام...

با دست انتقام طبیعت چه میکنی...

با دست انتقام طبیعت چه میکنی...

که دست و دیده پاکیزه دامنان پاک است...
۲

که دست و دیده پاکیزه دامنان پاک است...

اگر دریابیم فرصت اندک است...

اگر دریابیم فرصت اندک است...

بس که حیرت زده صورت زیبای توام...

بس که حیرت زده صورت زیبای توام...

چو نکو درنگری آینه ی ذات خداست...

چو نکو درنگری آینه ی ذات خداست...

الهی یارب مددی
۲

الهی یارب مددی

شاید بشتابد به یاری ام...

شاید بشتابد به یاری ام...

دستبندهای قشنگ مرضیه
۲

دستبندهای قشنگ مرضیه

این دانی و با ما هنوز امروز و فردا میکنی...

این دانی و با ما هنوز امروز و فردا میکنی...

به نام عشق یکدیگر را به بند نکشید...
۵

به نام عشق یکدیگر را به بند نکشید...

digikala