صبح_طلایی (۴ تصویر)

خدایا به ما آرامشی عطاکن از جنس خودت #صبح_طلایی #صبحبخیر #صب...

خدایا به ما آرامشی عطاکن از جنس خودت #صبح_طلایی #صبحبخیر #صب...

سلام یه دنیا قاصدک با یه بغل خبرای  خوب براتون آرزومندیم #شا...
۱

سلام یه دنیا قاصدک با یه بغل خبرای خوب براتون آرزومندیم #شا...

سلام روز عیدتون بخیر و مبارکعاشقی، خیز و حلقه بر در زندست در...

سلام روز عیدتون بخیر و مبارکعاشقی، خیز و حلقه بر در زندست در...

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر یا رب تو در این #صبح_طلایینظری بر دل...

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر یا رب تو در این #صبح_طلایینظری بر دل...