صبحتون (۹۳ تصویر)

𖤐⃟🧩•• 𝑌𝑜𝑢'𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦 𝒉𝑒𝑎𝑟𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟!میموني تو قلبم تا هميشه!...
۱

𖤐⃟🧩•• 𝑌𝑜𝑢'𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦 𝒉𝑒𝑎𝑟𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟!میموني تو قلبم تا هميشه!...

#صبحتون بخیر عزیزانم😍😂😂
۲۸

#صبحتون بخیر عزیزانم😍😂😂

#خاص# ‹ به زندگیت رنگِ آرامش بپاش ! 🌈🎒💥 ›‌#صبحتون دل انگیز...
۱

#خاص# ‹ به زندگیت رنگِ آرامش بپاش ! 🌈🎒💥 ›‌#صبحتون دل انگیز...

#صبحتون بخیر و خوشی ....#خودت_عکس_بگیر           ...

#صبحتون بخیر و خوشی ....#خودت_عکس_بگیر ...

#سلام_صبح_زیباتون_بخیرالهی روزی تون افزون وپرازخیروبرکت باشه...

#سلام_صبح_زیباتون_بخیرالهی روزی تون افزون وپرازخیروبرکت باشه...

#صبحتون#حسینی💚🏴وقتَش رسیده مستی ما باز رو شودهر استکانِ چایی...
۷

#صبحتون#حسینی💚🏴وقتَش رسیده مستی ما باز رو شودهر استکانِ چایی...

#صبحتون #حسینی💚سر می کشم با عشق تو چای عراقی راحتی اگر جای ش...
۲۰

#صبحتون #حسینی💚سر می کشم با عشق تو چای عراقی راحتی اگر جای ش...

#مهدے_جان❤️ نه راز، نیاز هم به عشق تو خوش استنه سوز که ساز ه...
۱۴

#مهدے_جان❤️ نه راز، نیاز هم به عشق تو خوش استنه سوز که ساز ه...

🌸برخیز نسیم خوش اسحار وزیدست🌾رنگ از رخ شام سیه و تار ، پریدس...
۴

🌸برخیز نسیم خوش اسحار وزیدست🌾رنگ از رخ شام سیه و تار ، پریدس...

زندگـی🌸قانون باورها🌸   و لیاقتهاست🌸      دوست خوبم🌸...

زندگـی🌸قانون باورها🌸 و لیاقتهاست🌸 دوست خوبم🌸...

عطـرتو بـراے زنده شدڹ همہ شہر،ڪافی است و نسیم هر روز،تو را د...
۱۵

عطـرتو بـراے زنده شدڹ همہ شہر،ڪافی است و نسیم هر روز،تو را د...

خدایا🙏 در آستانه سال نو ✨ دستی به زندگی✨دوستانم بکش✨اگرمشکلی...
۱۵

خدایا🙏 در آستانه سال نو ✨ دستی به زندگی✨دوستانم بکش✨اگرمشکلی...

«صبـــح» آمـده تا مژده دهد آمـدنت راگل نیز به تن کردههوا و ن...

«صبـــح» آمـده تا مژده دهد آمـدنت راگل نیز به تن کردههوا و ن...

صبحخورشید آمددفتر مشقِ شبم را خط زدمیروم دفتر پاک نویسی بخرم...

صبحخورشید آمددفتر مشقِ شبم را خط زدمیروم دفتر پاک نویسی بخرم...