صادق_هدایت (۳۹۹ تصویر)

ﺩﺭ ﻃﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻡ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻭﺭﻃﻪ ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﻣ...

ﺩﺭ ﻃﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻡ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻭﺭﻃﻪ ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﻣ...

🌵💚چه روزهای سختی ست ..حتییک نفر را مستحق این نمیدانمکه از غم...

🌵💚چه روزهای سختی ست ..حتییک نفر را مستحق این نمیدانمکه از غم...

🌵💚ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩﮐﺎﺵ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮔ...

🌵💚ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩﮐﺎﺵ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮔ...

هر چه این مادرمرده میهن را بزک کنند و سرخاب و سفیداب بمالند ...

هر چه این مادرمرده میهن را بزک کنند و سرخاب و سفیداب بمالند ...

کتاب مغازه خودکشی صوتی وpdf

کتاب مغازه خودکشی صوتی وpdf

در زندگی زخم‌هایی هستکه مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌تر...

در زندگی زخم‌هایی هستکه مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌تر...

زحمت دارد ! آدم بودن را می‌گویم ...!این را می‌شود ،از مترسک‌...

زحمت دارد ! آدم بودن را می‌گویم ...!این را می‌شود ،از مترسک‌...

#Diyare_kurdچه می‌شود کرد؟ غذایمان را هم نمی‌توانیم تغییر بد...
۲

#Diyare_kurdچه می‌شود کرد؟ غذایمان را هم نمی‌توانیم تغییر بد...

فقط با سایه ی خودم خوب میتوانم حرف بزنم ، اوست که مرا وادار ...
۸

فقط با سایه ی خودم خوب میتوانم حرف بزنم ، اوست که مرا وادار ...

‌من  احتیــاج به آن چشـم ها داشتـم و فقط یک نگــاهِ او کـافی...
۹

‌من احتیــاج به آن چشـم ها داشتـم و فقط یک نگــاهِ او کـافی...

کتاب علویه خانوم و ولنگاری pdf

کتاب علویه خانوم و ولنگاری pdf

در حمام سایه خودم را بدیوار خیس عرق کرده دیدم ...دیدم من هما...

در حمام سایه خودم را بدیوار خیس عرق کرده دیدم ...دیدم من هما...

اما عمده‌ی مطلب پوله ...اگر توی دنیا پول داشته باشی ، افتخار...

اما عمده‌ی مطلب پوله ...اگر توی دنیا پول داشته باشی ، افتخار...

شدم ف.احشه دست روزگاردنیاتجاوز میکند!عشق تجاوز میکند!بدبختی ...
۳

شدم ف.احشه دست روزگاردنیاتجاوز میکند!عشق تجاوز میکند!بدبختی ...

حقیقت اینست کهامروزه ملت بی‌پشت و پناه و سرپرست استو کسی به ...

حقیقت اینست کهامروزه ملت بی‌پشت و پناه و سرپرست استو کسی به ...

📌فحش یکی از اصول ایجاد تعادل در آدمیزاد است!اگر فحش وجود ندا...
۱۱

📌فحش یکی از اصول ایجاد تعادل در آدمیزاد است!اگر فحش وجود ندا...

در رختخوابم می غلتم، یادداشتهای خاطره ام را بهم میزنم، اندیش...

در رختخوابم می غلتم، یادداشتهای خاطره ام را بهم میزنم، اندیش...

#Diyare_kurd#معرفی_کتاب کتاب «نوشته‌های پراکنده» مجموعه‌ای ک...

#Diyare_kurd#معرفی_کتاب کتاب «نوشته‌های پراکنده» مجموعه‌ای ک...