صائب (۱۹۱ تصویر)

تا زین جهان مرده رهایی دهد مرا یک زنده دل زِ جمله ی یارانَم ...

تا زین جهان مرده رهایی دهد مرا یک زنده دل زِ جمله ی یارانَم ...

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من ور نه این دنیا که ما دید...

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من ور نه این دنیا که ما دید...

چه کنم #صائب اگر سر به گریبان نکشم؟غیر بال و پر خود نیست پنا...

چه کنم #صائب اگر سر به گریبان نکشم؟غیر بال و پر خود نیست پنا...

من نه آنم كه به تيغ از تو بگردانم رويامتحان كن به دو صد زخم ...
۱

من نه آنم كه به تيغ از تو بگردانم رويامتحان كن به دو صد زخم ...

#صائب ❤️

#صائب ❤️

#صائب #وعده #امید #دروغ #عکس_نوشته #تنهایی #عکس_پروفایل #پرو...
۲

#صائب #وعده #امید #دروغ #عکس_نوشته #تنهایی #عکس_پروفایل #پرو...

توان از پشت پایش دید نقش قالی را....#صائب

توان از پشت پایش دید نقش قالی را....#صائب

- مُژه از پَرتو رُخسار تُو زَریّن گَردَد..✨#صائب{♥️🍃}

- مُژه از پَرتو رُخسار تُو زَریّن گَردَد..✨#صائب{♥️🍃}

- مُژه از پَرتو رُخسار تُو زَریّن گَردَد..✨#صائب            ...

- مُژه از پَرتو رُخسار تُو زَریّن گَردَد..✨#صائب ...

سرایی را که صاحب نیستویرانی ست معمارَشدلِ بی عشق می گردد خرا...

سرایی را که صاحب نیستویرانی ست معمارَشدلِ بی عشق می گردد خرا...

سیری ز دیدن تو ندارد نگاه من ...#صائب
عکس بلند
۵

سیری ز دیدن تو ندارد نگاه من ...#صائب

تا زین جهان مرده رهایی دهد مرا یک زنده دل زِ جمله ی یارانَم ...
عکس بلند

تا زین جهان مرده رهایی دهد مرا یک زنده دل زِ جمله ی یارانَم ...

این چه حرف است که در عالم بالاست بهشت؟هر کجا وقت خوشی رو دهد...

این چه حرف است که در عالم بالاست بهشت؟هر کجا وقت خوشی رو دهد...

خطر در آب زیر کاه بیش از بحر میباشدمن از همواری این خلق ناهم...

خطر در آب زیر کاه بیش از بحر میباشدمن از همواری این خلق ناهم...

هر که یک دل بشکند....

هر که یک دل بشکند....

پشه با شب زنده داری خون مردم می خوردزینهار از زاهد شب زنده د...
۱۶

پشه با شب زنده داری خون مردم می خوردزینهار از زاهد شب زنده د...