شیوه (۱۴ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#مولانا #شعر # #پند #شیوه #زندگی
۰

#مولانا #شعر # #پند #شیوه #زندگی

جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن. #ارد بزرگ ...
۰

جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن. #ارد بزرگ ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

برای #خداوند فرقی ندارد که تو برایش #نماز بخوانی یا نه !برای...
۰

برای #خداوند فرقی ندارد که تو برایش #نماز بخوانی یا نه !برای...

#روانشناسی_متولدین_اسفند #شیوه انتقاد از #اسفند ماهی ها*زمان...
۰

#روانشناسی_متولدین_اسفند #شیوه انتقاد از #اسفند ماهی ها*زمان...

#موضوع_تحقیق : اعتیاد و راههای پیشگیری از آن   فایل: پاورپون...
۰

#موضوع_تحقیق : اعتیاد و راههای پیشگیری از آن   فایل: پاورپون...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِشیوه کار در مسجد سلامتی...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِشیوه کار در مسجد سلامتی...

#حرف های #من بوی #عشق یا بوی #محبت هم که ندهد ...
بوی #تو را...
۰

#حرف های #من بوی #عشق یا بوی #محبت هم که ندهد ... بوی #تو را...

#برنامه_تلوزیونی #بزرگراه_همتاین قسمت#شیوه های گفتگو درباره#...
۰

#برنامه_تلوزیونی #بزرگراه_همتاین قسمت#شیوه های گفتگو درباره#...