شیشلیک (۳۲ تصویر)

#شیشلیکمواد لازم برای شیشلیک:دنده ی گوسفندی ۱۲ عددپیاز بزرگ ...

#شیشلیکمواد لازم برای شیشلیک:دنده ی گوسفندی ۱۲ عددپیاز بزرگ ...

زرشک پلو با مرغ مخصوص  #کباب #کبابسرا #کباب_بابک #نهار #شام ...

زرشک پلو با مرغ مخصوص #کباب #کبابسرا #کباب_بابک #نهار #شام ...

خاطرات روزهای خوب #کباب #کبابسرا #کباب_بابک #نهار #شام #گوسف...

خاطرات روزهای خوب #کباب #کبابسرا #کباب_بابک #نهار #شام #گوسف...

#زنت_را_دست_خورده_نکن!!!:flushed_face:مثلا اگر بیاییم بگوییم...
۴

#زنت_را_دست_خورده_نکن!!!:flushed_face:مثلا اگر بیاییم بگوییم...

#شیشلیکابتدا باید گوشت رو از شب قبل مرینیت کنید تا خوب طعم د...
۳

#شیشلیکابتدا باید گوشت رو از شب قبل مرینیت کنید تا خوب طعم د...

:large_red_circle:اینکه قیمت #دلار شونصد برابر شده و #پراید ...
۹

:large_red_circle:اینکه قیمت #دلار شونصد برابر شده و #پراید ...

:sheep: طرف هر شب تو #اینستاگرام عکسهای #استیک و #همبرگر و #...
۲

:sheep: طرف هر شب تو #اینستاگرام عکسهای #استیک و #همبرگر و #...

#شیشلیک شیشلیکهای گوسفندی رو سعی کنیدتکه های مناسب بزنیدتاهم...
۱۰

#شیشلیک شیشلیکهای گوسفندی رو سعی کنیدتکه های مناسب بزنیدتاهم...

‏نه #پورشه سوارند، نه #شیشلیک خور، نه سفره رنگین دارند و نه ...
۳

‏نه #پورشه سوارند، نه #شیشلیک خور، نه سفره رنگین دارند و نه ...

‏نه #پورشه سوارند، نه #شیشلیک خور، نه سفره رنگین دارند و نه ...

‏نه #پورشه سوارند، نه #شیشلیک خور، نه سفره رنگین دارند و نه ...

:large_red_circle: ‏نه #پورشه سوارند، نه #شیشلیک خور، نه سفر...

:large_red_circle: ‏نه #پورشه سوارند، نه #شیشلیک خور، نه سفر...

خواهران منصوریان میگفتند مادرمان از عصر میخوابید چون شام ندا...

خواهران منصوریان میگفتند مادرمان از عصر میخوابید چون شام ندا...

:large_blue_diamond: غذای سحر  تعدادی از مدافعان حرمکجان مدی...

:large_blue_diamond: غذای سحر تعدادی از مدافعان حرمکجان مدی...

:heavy_large_circle:️ وضعیت #بیکاری و اشتغال مهمترین دغدغه م...

:heavy_large_circle:️ وضعیت #بیکاری و اشتغال مهمترین دغدغه م...

شهدا زنده اند و نزد پروردگارشان روزی میخورند#حقیقت #شهدا #شی...

شهدا زنده اند و نزد پروردگارشان روزی میخورند#حقیقت #شهدا #شی...

#شیشلیک خورانِ عصر روح الله لطفا به دست‌های رزمنده خوب دقت ک...
۱

#شیشلیک خورانِ عصر روح الله لطفا به دست‌های رزمنده خوب دقت ک...

.باید مقابل این تفکر ایستاد !!:cross_mark:حسین را کوفیانی کش...

.باید مقابل این تفکر ایستاد !!:cross_mark:حسین را کوفیانی کش...

.آقای روحانی در واکنش به لغو سخنرانی علی مطهری بیان داشتن که...
۲

.آقای روحانی در واکنش به لغو سخنرانی علی مطهری بیان داشتن که...

.باید مقابل این تفکر ایستاد !!حسین را کوفیانی کشتند که به دن...
۲

.باید مقابل این تفکر ایستاد !!حسین را کوفیانی کشتند که به دن...

هاشمی_رفسنجانی:در دولت قبل کشور فقیرانه اداره میشد!اما در ای...

هاشمی_رفسنجانی:در دولت قبل کشور فقیرانه اداره میشد!اما در ای...