شیرین (۳۹۹ تصویر)

شعرهای ننوشته...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۱

شعرهای ننوشته...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

#دنیا #عشق #نفرت #زندگی #خدا #هیچکس #دوست #دشمن #مرگ #صبر  #...

#دنیا #عشق #نفرت #زندگی #خدا #هیچکس #دوست #دشمن #مرگ #صبر #...

وعشق شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۱

وعشق شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

برگرد...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۱

برگرد...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

صدای شاعر... محمدعلی دهقان کروکی

صدای شاعر... محمدعلی دهقان کروکی

گامهای زندگی ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۱

گامهای زندگی ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

قلبها...شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۱

قلبها...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

چکاوک ... شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۴

چکاوک ... شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

طاقبستان کرامانشاه

طاقبستان کرامانشاه

#برام_مهم_نیستی #دیگه_دوست_ندارم #سیاه_سفید #تلخ #شیرین #زند...

#برام_مهم_نیستی #دیگه_دوست_ندارم #سیاه_سفید #تلخ #شیرین #زند...

آوای هیچ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

آوای هیچ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

اعتماد ...شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۲

اعتماد ...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

دلتنگی...شعری ازمحمد علی دهقان کروکی مُتخلِّص به م.بهنام
۲

دلتنگی...شعری ازمحمد علی دهقان کروکی مُتخلِّص به م.بهنام

عشق یعنی جولانِ قلبهای طغیانگر...شعری سپیدازمحمدعلی دهقان کروکی

عشق یعنی جولانِ قلبهای طغیانگر...شعری سپیدازمحمدعلی دهقان کروکی

سکوت...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

سکوت...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

باور... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

باور... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

مرده پرستی شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

مرده پرستی شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

عطر و ادکلن لانکوم لاویست بل

عطر و ادکلن لانکوم لاویست بل

یه ترفند خوشمزه شکلاتی
۱

یه ترفند خوشمزه شکلاتی

🌺#فرزندم ای همه هستی من، لطیف ترین احساس زندگی ام. بمان و بر...
۱

🌺#فرزندم ای همه هستی من، لطیف ترین احساس زندگی ام. بمان و بر...