شیرودی (۷ تصویر)

درگیری با ضد انقلاب بود و شهیدان #کشوری و #شیرودی از هوا نیر...

درگیری با ضد انقلاب بود و شهیدان #کشوری و #شیرودی از هوا نیر...

‏دستهایی که حس شد به روایت تصویر... این آقایون دقیقا تو تجمع...

‏دستهایی که حس شد به روایت تصویر... این آقایون دقیقا تو تجمع...

#شهید #شیرودی #نیرو_هوایی #امام_خامنه_ای #رهبر #اقتدا #نماز

#شهید #شیرودی #نیرو_هوایی #امام_خامنه_ای #رهبر #اقتدا #نماز

‏دستهایی که حس شد به روایت تصویر... این آقایون دقیقا تو تجمع...
۲

‏دستهایی که حس شد به روایت تصویر... این آقایون دقیقا تو تجمع...

در تجمع حامیان روحانی چه خبر است!؟ #شیرودی
۴

در تجمع حامیان روحانی چه خبر است!؟ #شیرودی

‏حضور دختر #صفدر_حسینی نجومی‌خوار در اجتماع حامیان #روحانی |...
۲

‏حضور دختر #صفدر_حسینی نجومی‌خوار در اجتماع حامیان #روحانی |...

شهید چمران در خصوص رشادت های #شهید_شیرودی در غائله کردستان و...

شهید چمران در خصوص رشادت های #شهید_شیرودی در غائله کردستان و...