شیرآباد (۱ تصویر)

سخنرانی در یادواره شهید الله‌دادی و ده شهید پایگاه مقاومت بس...
۱

سخنرانی در یادواره شهید الله‌دادی و ده شهید پایگاه مقاومت بس...