شیخ_حسن (۱۰ تصویر)

نتیجه اعتماد مجدد به #شیخ_حسن
۳

نتیجه اعتماد مجدد به #شیخ_حسن

:flag_for_Israel: فتنه :flag_for_United_States::#شیخ_حسن جور...

:flag_for_Israel: فتنه :flag_for_United_States::#شیخ_حسن جور...

#شیخ_حسن این #مایه_شرمساری نیست شما که فقط 300میلیون خرج توا...
۳

#شیخ_حسن این #مایه_شرمساری نیست شما که فقط 300میلیون خرج توا...

.آخوندی دنبال خرید هواپیماست تا ضعفهای عملکردی خود را تحت شع...
۱

.آخوندی دنبال خرید هواپیماست تا ضعفهای عملکردی خود را تحت شع...

دوستان عاشق و سینه چاک تحویل بگیرین... عموم مردم ایران مخالف...
۷

دوستان عاشق و سینه چاک تحویل بگیرین... عموم مردم ایران مخالف...

#اولاند تو همه عکسا یه طوری قیافه گرفته انگار #شیخ_حسن سرزده...

#اولاند تو همه عکسا یه طوری قیافه گرفته انگار #شیخ_حسن سرزده...

#شیخ_حسن#دولت#سردار_نقدی#دیپلماسی

#شیخ_حسن#دولت#سردار_نقدی#دیپلماسی

بنظرتون با #شیخ_حسن بود؟!! نمیدونم والا...#علامه#شیخ_حسن_خمی...
۲

بنظرتون با #شیخ_حسن بود؟!! نمیدونم والا...#علامه#شیخ_حسن_خمی...

به نام خدا#للحق_طرح نوشت : مانده ام عده ای خود را به ....(کو...
۱۸

به نام خدا#للحق_طرح نوشت : مانده ام عده ای خود را به ....(کو...