شکنجه (۵۶ تصویر)

زندان ابوغریب...
۲

زندان ابوغریب...

به روایت اسناد

به روایت اسناد

رژیم صهیونیستی در جریان بازداشت کودکان فلسطینی انواع و اقسام...

رژیم صهیونیستی در جریان بازداشت کودکان فلسطینی انواع و اقسام...

رژیم صهیونیستی در جریان بازداشت کودکان فلسطینی انواع و اقسام...

رژیم صهیونیستی در جریان بازداشت کودکان فلسطینی انواع و اقسام...

رژیم صهیونیستی در جریان بازداشت کودکان فلسطینی انواع و اقسام...
۱

رژیم صهیونیستی در جریان بازداشت کودکان فلسطینی انواع و اقسام...

در ماه رمضان روزه می‌گرفتیم هر چند که روزه گرفتن و نماز خوان...
۱

در ماه رمضان روزه می‌گرفتیم هر چند که روزه گرفتن و نماز خوان...

بدترین روش های شکنجه :heavy_large_circle:️اعدام توسط اتاق سف...
۲۴

بدترین روش های شکنجه :heavy_large_circle:️اعدام توسط اتاق سف...

‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌::heavy_large_circle:️ #شکنجه و روش های #اعدام:dou...

‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌::heavy_large_circle:️ #شکنجه و روش های #اعدام:dou...

:anger_symbol: جوانِ امروز حق دارد طرفدار #پهلوی باشد؟ :whit...
۱۰

:anger_symbol: جوانِ امروز حق دارد طرفدار #پهلوی باشد؟ :whit...

مردن
فقط با مرگ؛ اتفاق نمے افتـد
مردن ... گاهے همین زندگے اس...

مردن فقط با مرگ؛ اتفاق نمے افتـد مردن ... گاهے همین زندگے اس...

۲۱ مرداد ۶۱ – شکنجه و شهادت سه پاسدار کمیته انقلاب اسلامی به...

۲۱ مرداد ۶۱ – شکنجه و شهادت سه پاسدار کمیته انقلاب اسلامی به...

digikala