شُـهَدا (۱ تصویر)

اے ڪاش امسـاݪ در شلمچه خادم واقعی شهــدا باشمـ ... :broken_h...

اے ڪاش امسـاݪ در شلمچه خادم واقعی شهــدا باشمـ ... :broken_h...