شورش (۱۳۸ تصویر)

دستاوردهای دولت روحانی برای مردم ایران
۱

دستاوردهای دولت روحانی برای مردم ایران

فلج شدن اقتصاد کشور با تحریم‌ها...

فلج شدن اقتصاد کشور با تحریم‌ها...

کاسبان کثیف...

کاسبان کثیف...

هدف اصلی اش ناامید کردن مردم از نظام است...

هدف اصلی اش ناامید کردن مردم از نظام است...

قلاده های طلا...

قلاده های طلا...

واکنش عطاالله مهاجرانی به آشوب‌های آمریکا...

واکنش عطاالله مهاجرانی به آشوب‌های آمریکا...

جنگ اقتصادی شوخی نیست.
۲

جنگ اقتصادی شوخی نیست.

گزارش موسسه رَند برای دفتر دفاع چهارگانه ارتش آمریکا

گزارش موسسه رَند برای دفتر دفاع چهارگانه ارتش آمریکا

دولت بنفش...

دولت بنفش...

فتنه سبز...

فتنه سبز...

جانم به فدایت ای اولاد پیغمبر آخرین...

جانم به فدایت ای اولاد پیغمبر آخرین...

وزیر امورخارجه نازی ها میگه...

وزیر امورخارجه نازی ها میگه...

ما نان میخواهیم از گرسنگی نمیریم.

ما نان میخواهیم از گرسنگی نمیریم.

محاکمه روحانی...
۳

محاکمه روحانی...

فروپاشی اقتصادی با دزدها...

فروپاشی اقتصادی با دزدها...

اسرار چهل ساله نظام...

اسرار چهل ساله نظام...

شما باطل را با حق مخلوط میکنید...

شما باطل را با حق مخلوط میکنید...

ای لاله تو همرنگ رخ یار منی...

ای لاله تو همرنگ رخ یار منی...

جنگ اقتصادی یعنی چه

جنگ اقتصادی یعنی چه

مشکلات اقتصادی راه حل دارد...

مشکلات اقتصادی راه حل دارد...