شهید_چمران (۲۶۹ تصویر)

.💓🌊...نمازهایت را #عاشقانه بخوانحتی اگر خسته‌ای یا حوصله ندا...
۰

.💓🌊...نمازهایت را #عاشقانه بخوانحتی اگر خسته‌ای یا حوصله ندا...

#شهید_چمران #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعجیل_در_ظهور_اما...
۰

#شهید_چمران #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعجیل_در_ظهور_اما...

#شهید_چمران #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعجیل_در_ظهور_اما...
۰

#شهید_چمران #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعجیل_در_ظهور_اما...

#شهید_چمران #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعجیل_در_ظهور_اما...
۰

#شهید_چمران #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعجیل_در_ظهور_اما...

#شهید_چمران #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعجیل_در_ظهور_اما...
۰

#شهید_چمران #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعجیل_در_ظهور_اما...

تفاوت را احساس کنید تصویر اول: تاجگردن است که شوعاف های بقول...
۰

تفاوت را احساس کنید تصویر اول: تاجگردن است که شوعاف های بقول...

#حق_الناس #شهید_چمران
۹

#حق_الناس #شهید_چمران

قسم به خستگےهای چمران .. #شهید_چمران #قدس #سیدعلی_خامنه.ای #...
۰

قسم به خستگےهای چمران .. #شهید_چمران #قدس #سیدعلی_خامنه.ای #...

مثل بغض چمران در کوچه های پاوه
۰

مثل بغض چمران در کوچه های پاوه

🌷 فرازی از مناجات عارفانه‌ی شهید مصطفی چمران:خدایا!از بد کرد...
۱

🌷 فرازی از مناجات عارفانه‌ی شهید مصطفی چمران:خدایا!از بد کرد...

#شهید_چمران
۰

#شهید_چمران

شهید چمران
۰

شهید چمران

پاورپوینت شهید چمران
۰

پاورپوینت شهید چمران

۳۱ خرداد شهادت دکتر مصطفی چمران
۰

۳۱ خرداد شهادت دکتر مصطفی چمران

#شهید_چمران:بعنوان یڪ وظیفہ مقدس،باید #دفاع از فلسطین و جبل ...
۲

#شهید_چمران:بعنوان یڪ وظیفہ مقدس،باید #دفاع از فلسطین و جبل ...

آنچه در دل داشتم بر روی کاغذ مینوشتمو در مقابلم میگذاشتمو در...
۰

آنچه در دل داشتم بر روی کاغذ مینوشتمو در مقابلم میگذاشتمو در...

شهیدمان چمران
۰

شهیدمان چمران

💚👆👆  #شهید_چمران چگونه همسرش را #باحجاب کرد؟
۰

💚👆👆 #شهید_چمران چگونه همسرش را #باحجاب کرد؟

🌷 شهید دکتر مصطفی چمران :درجه‌ی کمال انسان به اندازه‌ی مقاوم...
۰

🌷 شهید دکتر مصطفی چمران :درجه‌ی کمال انسان به اندازه‌ی مقاوم...

#شهید_چمران
۱

#شهید_چمران