شهید_نادر_مهدوی (۵ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

شهیدی که #غرور آمریکایی ها را شکست ... #شهید_نادر_مهدوی #خلی...

شهیدی که #غرور آمریکایی ها را شکست ... #شهید_نادر_مهدوی #خلی...

پست مجدد. ....به نام خدابه گزارش فتن، «اشتون کارتر» وزیر دفا...
۸

پست مجدد. ....به نام خدابه گزارش فتن، «اشتون کارتر» وزیر دفا...

به نام خدابه گزارش فتن، «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا برای ...
۶

به نام خدابه گزارش فتن، «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا برای ...