شهید_موسوی (۲ تصویر)

هنگامی که عقل عاشق می شود! عشق عاقل می شود؛ آنگاه شهید می شوی... #شهید_چمران عقلت که عاشق شد؛ یعنی انتخاب شده ای... تا #ملحق شوی به #کاروانی که می رسد به #کربلا! به #عاشورای_6١ ...

هنگامی که عقل عاشق می شود! عشق عاقل می شود؛ آنگاه شهید می شوی... #شهید_چمران عقلت که عاشق شد؛ یعنی انتخاب شده ای... تا #ملحق شوی به #کاروانی که می رسد به #کربلا! به #عاشورای_6١ هجری... یک کاروان نامش می شود #کانال_کمیل و همگی عاشورایی می شوند! سال ها می ...

ا یادی از شهید «سید مهدی موسوی» در ملازمان حرم شانزدهمین قسمت برنامه «ملازمان حرم»، گفت وگو با همسر شهید سید مهدی موسوی، پنجشنبه دوم اردیبهشت از شبکه افق پخش می شود. پخش این برنامه ...

ا یادی از شهید «سید مهدی موسوی» در ملازمان حرم شانزدهمین قسمت برنامه «ملازمان حرم»، گفت وگو با همسر شهید سید مهدی موسوی، پنجشنبه دوم اردیبهشت از شبکه افق پخش می شود. پخش این برنامه در ساعت 21 روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه خواهد بود و ساعات 6.30 و 15 ...