شهید_مصطفی_ردانی_پور (۱۵ تصویر)

#شهید_مصطفی_ردانی_پورقبل عروسی حضرت زهرا س به خوابش آمده بود...
۲

#شهید_مصطفی_ردانی_پورقبل عروسی حضرت زهرا س به خوابش آمده بود...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

همه ذرات نمازم متبلور شده اند،سنگ از پشت نمازم پیداست.#شهید_...

همه ذرات نمازم متبلور شده اند،سنگ از پشت نمازم پیداست.#شهید_...

#شهید_مصطفی_ردانی_پور

#شهید_مصطفی_ردانی_پور

معلم جدید #بی_حجاب بود. مصطفی تا دید سرش را انداخت پایین.خان...

معلم جدید #بی_حجاب بود. مصطفی تا دید سرش را انداخت پایین.خان...

شهید_مصطفی_ردانی_پورفرمانده قرارگاه فتحتولد : ۱۳۳۷/۱/۱ - اصف...
۱

شهید_مصطفی_ردانی_پورفرمانده قرارگاه فتحتولد : ۱۳۳۷/۱/۱ - اصف...

‍ :love_letter: ڪارت عروسـے :love_letter:می خواست برای عروسی...

‍ :love_letter: ڪارت عروسـے :love_letter:می خواست برای عروسی...

#شهید_مصطفی_ردانی_پور

#شهید_مصطفی_ردانی_پور

#شهید_مصطفی_ردانی_پور

#شهید_مصطفی_ردانی_پور

#خاطرات_عشق_شهدا_به_حضرت_زهرا 
#شهید_مصطفی_ردانی_پور
۱

#خاطرات_عشق_شهدا_به_حضرت_زهرا #شهید_مصطفی_ردانی_پور

‌ :two_hearts::heavy_heart_exclamation_mark_ornament::two_he...
۱

‌ :two_hearts::heavy_heart_exclamation_mark_ornament::two_he...

#هم_قدم_باشهدا» #شهید_مصطفی_ردانی_پور «- میخوام وصیت کنم. دس...

#هم_قدم_باشهدا» #شهید_مصطفی_ردانی_پور «- میخوام وصیت کنم. دس...

یازده تا دوازده هرروز!(خاطره زیبا از شهید مصطفی ردانی پور)گف...
۳

یازده تا دوازده هرروز!(خاطره زیبا از شهید مصطفی ردانی پور)گف...