شهید_مرتضی_آوینی (۴۴ تصویر)

بگذار دشمن خود را بفريبدو از پيوند تاريخي ما با عاشوراغافل ب...

بگذار دشمن خود را بفريبدو از پيوند تاريخي ما با عاشوراغافل ب...

با این ستارگان می شود راه را پیدا کرد.#مقام_معظم_رهبری #شهید...
۲

با این ستارگان می شود راه را پیدا کرد.#مقام_معظم_رهبری #شهید...

💌کربلا از زمان و مکان بیرون است،و اگر تو می‌خواهی که به کربل...

💌کربلا از زمان و مکان بیرون است،و اگر تو می‌خواهی که به کربل...

جاهلیت ریشه در درون دارد

جاهلیت ریشه در درون دارد

دلتنگی
۱

دلتنگی

ایمان آوردن به #ولایت_فقیه منطق دیگری می خواهد که از#دین کسب...

ایمان آوردن به #ولایت_فقیه منطق دیگری می خواهد که از#دین کسب...

💠 www.samtebehesht.ir💠 https://eitaa.com/samtebeheshtسمت بهش...

💠 www.samtebehesht.ir💠 https://eitaa.com/samtebeheshtسمت بهش...

من در فروپاشی تمدّن #غرب بیشتر به تحوّل درونی غربی‌ها امیدوا...

من در فروپاشی تمدّن #غرب بیشتر به تحوّل درونی غربی‌ها امیدوا...

#شهید_حاج_قاسم_سلیمانی #شهید_مرتضی_آوینی #عاشقانه #عکس_نوشته...
۴

#شهید_حاج_قاسم_سلیمانی #شهید_مرتضی_آوینی #عاشقانه #عکس_نوشته...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀🍁تفکر آوینی🍁 #شهید_مرتضی_آوینی : زمانه ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀🍁تفکر آوینی🍁 #شهید_مرتضی_آوینی : زمانه ...

خوشا آنانکه مردانه می‌میرند و توای عزیز!خوب میدانی که تنها ک...
۳

خوشا آنانکه مردانه می‌میرند و توای عزیز!خوب میدانی که تنها ک...

خون دادن برای امام خمینی زیباست؛اما خونِ دل خوردن برای #امام...
۱

خون دادن برای امام خمینی زیباست؛اما خونِ دل خوردن برای #امام...

می شنوی؟ #گنجینه_آسمانی #سید_شهیدان_اهل_قلم #شهید_مرتضی_آوین...
۴

می شنوی؟ #گنجینه_آسمانی #سید_شهیدان_اهل_قلم #شهید_مرتضی_آوین...

#آغازی_بر_یک_پایانعالم درگیر حادثه‌ی عظیمِ تحولی است که همه ...
۱

#آغازی_بر_یک_پایانعالم درگیر حادثه‌ی عظیمِ تحولی است که همه ...

#میمون_برهنهانسان مورد نظر اومانیسم، حیوان میمون‌زادۀ گرگ‌صف...
۹

#میمون_برهنهانسان مورد نظر اومانیسم، حیوان میمون‌زادۀ گرگ‌صف...

وصیت نامه شهید مرتضی آوینی
زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیب...

وصیت نامه شهید مرتضی آوینی زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیب...

زندگی زیباست...اما #شهادتاز آن زیبا تر است#شهید_مرتضی_آوینی
۱

زندگی زیباست...اما #شهادتاز آن زیبا تر است#شهید_مرتضی_آوینی

بگذار دشمن خود را بفریبدو از پیوند تاریخی ما با عاشوراغافل ب...

بگذار دشمن خود را بفریبدو از پیوند تاریخی ما با عاشوراغافل ب...

:writing_hand:  سید شهیدان اهل قلم #شهید_مرتضی_آوینی : :smal...
۱

:writing_hand: سید شهیدان اهل قلم #شهید_مرتضی_آوینی : :smal...

ڪسانے بہ #امام زمانشانخواهند رسید،ڪہ اهل سرعت باشند!و الا تا...
۱

ڪسانے بہ #امام زمانشانخواهند رسید،ڪہ اهل سرعت باشند!و الا تا...