شهید_علی_شاهسنایی (۱۵ تصویر)

#تصویر_پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همه هست ...

#تصویر_پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همه هست ...

تـــو را ...در خاڪ می‌جویمامّا تـــو ...بر بامی از ابرهـاخیـ...

تـــو را ...در خاڪ می‌جویمامّا تـــو ...بر بامی از ابرهـاخیـ...

:hibiscus::cherry_blossom::seedling:♡°| ٺڪ ٺڪ ٽانیہ هایے ڪہ ...
۱

:hibiscus::cherry_blossom::seedling:♡°| ٺڪ ٺڪ ٽانیہ هایے ڪہ ...

#شهید_سجاد_مرادی#شهید_علی_شاهسنایی#شهید_جواد_محمدی#شهید_مسلم...

#شهید_سجاد_مرادی#شهید_علی_شاهسنایی#شهید_جواد_محمدی#شهید_مسلم...

#شهید_سجاد_مرادی#شهید_علی_شاهسنایی#شهید_حمید_رضا_دائی_تقی#شه...

#شهید_سجاد_مرادی#شهید_علی_شاهسنایی#شهید_حمید_رضا_دائی_تقی#شه...

#شهید_سجاد_مرادی#شهید_علی_شاهسنایی#شهید_جواد_محمدی#شهید_مسلم...

#شهید_سجاد_مرادی#شهید_علی_شاهسنایی#شهید_جواد_محمدی#شهید_مسلم...

#شهید_سجاد_مرادی#شهید_علی_شاهسنایی#شهید_جواد_محمدی#شهید_مسلم...

#شهید_سجاد_مرادی#شهید_علی_شاهسنایی#شهید_جواد_محمدی#شهید_مسلم...

#شهید_سجاد_مرادی#شهید_علی_شاهسنایی#شهید_جواد_محمدی#شهید_مسلم...

#شهید_سجاد_مرادی#شهید_علی_شاهسنایی#شهید_جواد_محمدی#شهید_مسلم...

#شهید_سجاد_مرادی#شهید_علی_شاهسنایی#شهید_جواد_محمدی#شهید_مسلم...

#شهید_سجاد_مرادی#شهید_علی_شاهسنایی#شهید_جواد_محمدی#شهید_مسلم...

:tulip:فرازهایی از #وصیت_نامه:white_up_pointing_backhand_ind...

:tulip:فرازهایی از #وصیت_نامه:white_up_pointing_backhand_ind...

طراحی خودم از دلتنگی دوری از رفیقان ...#شهید_سجاد_مرادی#شهید...

طراحی خودم از دلتنگی دوری از رفیقان ...#شهید_سجاد_مرادی#شهید...

#شهید_علی_شاهسنایی
۱

#شهید_علی_شاهسنایی

#شهید_علی_شاهسنایی

#شهید_علی_شاهسنایی

#شهید_علی_شاهسنایی#شهید_مدافع_حرم#شهید_مدافع_حرم_علی_شاه_سنا...

#شهید_علی_شاهسنایی#شهید_مدافع_حرم#شهید_مدافع_حرم_علی_شاه_سنا...

#شهید_علی_شاهسنایی#شهدای_مدافع_حرم
۲

#شهید_علی_شاهسنایی#شهدای_مدافع_حرم