شهید_سید_مرتضی_آوینی (۱۰۲ تصویر)

روایت فتح
۱

روایت فتح

لازمه شهادت حال است نه بال ....
۲

لازمه شهادت حال است نه بال ....

ظاهر و باطن دین

ظاهر و باطن دین

زِنده ترین روزهایزندگیِ یک مَردروزهایی استکه در مُبارزِهمیگذ...

زِنده ترین روزهایزندگیِ یک مَردروزهایی استکه در مُبارزِهمیگذ...

چه سهل است ، با زبان «یا لیتنا كنا معكم» گفتن و چه سخت است ت...

چه سهل است ، با زبان «یا لیتنا كنا معكم» گفتن و چه سخت است ت...

#حبّ_الحسین سرّ الاسرار شهداست...فأین تذهبون؟اگر صراط مستقیم...
۱

#حبّ_الحسین سرّ الاسرار شهداست...فأین تذهبون؟اگر صراط مستقیم...

شهید سید مرتضی آوینی

شهید سید مرتضی آوینی

#شهید_سید_مرتضی_آوینی:هستی در آنجاست        ڪه   ...
۱

#شهید_سید_مرتضی_آوینی:هستی در آنجاست ڪه ...