شهید_سید_سجاد_حسینی (۴ تصویر)

#تصویر_پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همه هست ...

#تصویر_پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همه هست ...

:down-pointing_red_triangle:سلام مدافع حرم...سلام فدایی زینب...
۳

:down-pointing_red_triangle:سلام مدافع حرم...سلام فدایی زینب...

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament: جلسه ی خواستگاری دخت...

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament: جلسه ی خواستگاری دخت...

‍ ‍ ‍ لطفا همگی بخوانید‍ ‍ :sparkles:آرزویم را شهادت مینویسم...
۳

‍ ‍ ‍ لطفا همگی بخوانید‍ ‍ :sparkles:آرزویم را شهادت مینویسم...