شهید_سیدمجتبی_علمدار (۱۰ تصویر)

:scroll: فرازے از وصیتنامه شهید:round_pushpin:به همه شما وصی...
۰

:scroll: فرازے از وصیتنامه شهید:round_pushpin:به همه شما وصی...

#کلام_شهید اجازه نمے داد پشت سر ڪسی حرف بزنیم. مےگفت: اگر مش...
۱

#کلام_شهید اجازه نمے داد پشت سر ڪسی حرف بزنیم. مےگفت: اگر مش...

هر گاه فکرش به جایی نمی رسید، به مسجــد جامع می رفت و دو رکع...
۰

هر گاه فکرش به جایی نمی رسید، به مسجــد جامع می رفت و دو رکع...

بہ یـادِمردی ڪہ روز تولـدش ،تولد واقعـے اش را  در آسمانهـاجش...
۲

بہ یـادِمردی ڪہ روز تولـدش ،تولد واقعـے اش را در آسمانهـاجش...

خوابش را دیدم، گفتم: چگونه توفیقشهادت پیدا کردی؟!:heavy_larg...
۰

خوابش را دیدم، گفتم: چگونه توفیقشهادت پیدا کردی؟!:heavy_larg...

امام صادق (علیه السّلام) موثرترین راه فراخوانی به خیر و نیکی...
۰

امام صادق (علیه السّلام) موثرترین راه فراخوانی به خیر و نیکی...

.#سیدمجتبی_علمدار#سید_مجتبی_علمدار#شهید_سید_مجتبی_علمدار#شهی...
۰

.#سیدمجتبی_علمدار#سید_مجتبی_علمدار#شهید_سید_مجتبی_علمدار#شهی...

. #سیدمجتبی_علمدار#سید_مجتبی_علمدار#شهید_سید_مجتبی_علمدار#شه...
۲

. #سیدمجتبی_علمدار#سید_مجتبی_علمدار#شهید_سید_مجتبی_علمدار#شه...

وصیت نامه ی شهید سید مجتبی علمداربسم الله الرحمن الرحیمشهادت...
۵

وصیت نامه ی شهید سید مجتبی علمداربسم الله الرحمن الرحیمشهادت...

خلاصه کوتاهی از زندگینامه شهید علمدارسید مجتبی علمدار در سحر...
۳

خلاصه کوتاهی از زندگینامه شهید علمدارسید مجتبی علمدار در سحر...