شهید_سپهبد_قاسم_سلیمانی (۴۳ تصویر)

اسير شما شدن خوب است ...اسير #شهدا شدن را میگویم...  خوبی اش...

اسير شما شدن خوب است ...اسير #شهدا شدن را میگویم... خوبی اش...

هرکس از خدا ترسید خداوند همه چیز را ازاو می‌ترساند...
۲

هرکس از خدا ترسید خداوند همه چیز را ازاو می‌ترساند...

از مهمترین شئون عاقبت به خیری...
۱

از مهمترین شئون عاقبت به خیری...

با این ستارگان می شود راه را پیدا کرد.#مقام_معظم_رهبری #شهید...
۲

با این ستارگان می شود راه را پیدا کرد.#مقام_معظم_رهبری #شهید...

آمریکا به عراق حمله کرده بود. می‌خواست بعد از گرفتن عراق، خو...
۴

آمریکا به عراق حمله کرده بود. می‌خواست بعد از گرفتن عراق، خو...

دوری را با چه زبانی می توان ترجمه كرد؟وقتی فاصله ی من با تو ...

دوری را با چه زبانی می توان ترجمه كرد؟وقتی فاصله ی من با تو ...

ناراضی‌ام به حدّ تمامِ غم زمین...  از آنچه خواستیم و...به ما...

ناراضی‌ام به حدّ تمامِ غم زمین... از آنچه خواستیم و...به ما...

✾🍃🌸🍃✾•.¸¸.• ✾🍃🌸🍃✾🚕مستقیم از سوریه آمد‌ ؛خواست فوریبرویم به ر...
۲

✾🍃🌸🍃✾•.¸¸.• ✾🍃🌸🍃✾🚕مستقیم از سوریه آمد‌ ؛خواست فوریبرویم به ر...

و قـاف .....حرف آخر عِشــق استآنجـا کـه نام تـو ، آغاز می شـ...

و قـاف .....حرف آخر عِشــق استآنجـا کـه نام تـو ، آغاز می شـ...

سال 85 می‌خواستم به حج تمتع مشرف شوم، برای خداحافظی نزد حاج ...
۱

سال 85 می‌خواستم به حج تمتع مشرف شوم، برای خداحافظی نزد حاج ...

کرامتی که ز خون شهید می‌جوشد هزار دست دعا را ز پشت سر بستهفک...

کرامتی که ز خون شهید می‌جوشد هزار دست دعا را ز پشت سر بستهفک...

نمی دانم چند جمعه دیگر باید بیاید و برود تا این روزهای غم آل...

نمی دانم چند جمعه دیگر باید بیاید و برود تا این روزهای غم آل...

سردار سلیمانی:وای به روزی که لباس رزم بپوشم👈حماسه حاج قاسم👇د...

سردار سلیمانی:وای به روزی که لباس رزم بپوشم👈حماسه حاج قاسم👇د...

یهو میومد می‌گفت: "چرا شماها بیکارید؟!"می‌گفتیم: "حاجی! نمی‌...

یهو میومد می‌گفت: "چرا شماها بیکارید؟!"می‌گفتیم: "حاجی! نمی‌...

چه کنم که مےرود یادم ... مدام پیش حضرت یارم .... #سردار_دلها...

چه کنم که مےرود یادم ... مدام پیش حضرت یارم .... #سردار_دلها...

◀️ اهدای #انگشتر #شهید_سپهبد_قاسم_سلیمانی  از طرف #خانواده ا...

◀️ اهدای #انگشتر #شهید_سپهبد_قاسم_سلیمانی از طرف #خانواده ا...

ناز پرورده تنعم نبـرد راه به دوسـت !عاشقی شیوهٔ رندان بلاکش ...
۲

ناز پرورده تنعم نبـرد راه به دوسـت !عاشقی شیوهٔ رندان بلاکش ...

غم که از حد، بگذرد دل، حسِ پیری می‌کندسن هر کس را ... غمش ان...

غم که از حد، بگذرد دل، حسِ پیری می‌کندسن هر کس را ... غمش ان...

راستی روزت مبارک سردارپاسدار، جانباز، سرباز امام زمان؛از هر ...

راستی روزت مبارک سردارپاسدار، جانباز، سرباز امام زمان؛از هر ...

راستی روزت مبارک سردارپاسدار، جانباز، سرباز امام زمان؛از هر ...
۱

راستی روزت مبارک سردارپاسدار، جانباز، سرباز امام زمان؛از هر ...