شهید_خواجه_صالحانی (۲ تصویر)

#سعید_خواجه_صالحانی #اولین_شهید_مدافع_حرم سال ۹۶ شد/ او عصر ...
۱

#سعید_خواجه_صالحانی #اولین_شهید_مدافع_حرم سال ۹۶ شد/ او عصر ...

پرواز پرستویی دیگر....:tulip: #شهید_خواجه_صالحانی که بود؟شهی...
۳

پرواز پرستویی دیگر....:tulip: #شهید_خواجه_صالحانی که بود؟شهی...