شهید_بسیجی (۲ تصویر)

طراح حامد عقیلی ــ شهید علی مهر علیان
۳

طراح حامد عقیلی ــ شهید علی مهر علیان

#شهید‌علی‌قاریان‌پور مشتی خاک به پیشگاه خدا....‍ در میان #گل...
۷

#شهید‌علی‌قاریان‌پور مشتی خاک به پیشگاه خدا....‍ در میان #گل...