شهید_اکبر_زوار_جنتی (۳ تصویر)

:tulip: خوشا به حال تویی که کنار جانانی بدا به حال منی که اس...
۱

:tulip: خوشا به حال تویی که کنار جانانی بدا به حال منی که اس...

+عمو... بابام کجاس؟...فرزند شهید مدافع حرم اکبر زوار جنتی در...
۱

+عمو... بابام کجاس؟...فرزند شهید مدافع حرم اکبر زوار جنتی در...

شعری از استاد غلامی سرای تقدیم به روح پاک و بلند اکبر زوار ج...
۳

شعری از استاد غلامی سرای تقدیم به روح پاک و بلند اکبر زوار ج...