شهید_امر_به_معروف (۱۱ تصویر)

وقتی علی چاقو خورد و ضارب فرار کرد، پیرمردی جلو آمد و گفت: ه...
۳

وقتی علی چاقو خورد و ضارب فرار کرد، پیرمردی جلو آمد و گفت: ه...

در اینروزها باید یادی کنیم از #شهید_علی_خلیلی که مصادف است ب...
۲

در اینروزها باید یادی کنیم از #شهید_علی_خلیلی که مصادف است ب...

#شهید_علی_خلیلی#شهید_امر_به_معروف#شهید_غیرت
۰

#شهید_علی_خلیلی#شهید_امر_به_معروف#شهید_غیرت

#شهید_علی_خلیلی#شهید_امر_به_معروف#شهید_غیرت
۲

#شهید_علی_خلیلی#شهید_امر_به_معروف#شهید_غیرت

#شهید_علی_خلیلی#شهید_امر_به_معروف#شهید_غیرت
۰

#شهید_علی_خلیلی#شهید_امر_به_معروف#شهید_غیرت

باید در میان شما گروهے باشند تا مردم را بہ #خیر دعوتـ نمایند...
۱

باید در میان شما گروهے باشند تا مردم را بہ #خیر دعوتـ نمایند...

#سیره‌ی_شهدابعد ها که حالش به خاطر اون #شبی:pensive_face: که...
۱۱

#سیره‌ی_شهدابعد ها که حالش به خاطر اون #شبی:pensive_face: که...

#نامه_شهید_علی_خلیلی به #رهبر_انقلاب ۱۵ روز قبل از شهادت او ...
۰

#نامه_شهید_علی_خلیلی به #رهبر_انقلاب ۱۵ روز قبل از شهادت او ...

ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ رهبر 15 روز قبل از شهادتﺳﻼﻡ ﺁﻗﺎ ﺟﺎﻥ !ﺍﻣﯿﺪ...
۲

ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ رهبر 15 روز قبل از شهادتﺳﻼﻡ ﺁﻗﺎ ﺟﺎﻥ !ﺍﻣﯿﺪ...

بسم الله__نامه #شهید_علی_خلیلی به رهبر انقلاب فقط پانزده روز...
۰

بسم الله__نامه #شهید_علی_خلیلی به رهبر انقلاب فقط پانزده روز...

#شهید_علی_خلیلی #شهید_امر_به_معروف #شهادت #شهدا
۲

#شهید_علی_خلیلی #شهید_امر_به_معروف #شهادت #شهدا