شهید_احمد_حاجیوند_الیاسی (۴ تصویر)

زمستان از راه رسید و آسمان به یمن  ِ تولدت ، برف شادی ریخت.‌...

زمستان از راه رسید و آسمان به یمن ِ تولدت ، برف شادی ریخت.‌...

پیراهن آبی آسمانی می پوشی...بی انصافنمی گویی!!...این پرشکسته...

پیراهن آبی آسمانی می پوشی...بی انصافنمی گویی!!...این پرشکسته...

کلام شهیدسرباز ولایت مطلقه فقیه باشید که پشت سر رهبر بودن اف...

کلام شهیدسرباز ولایت مطلقه فقیه باشید که پشت سر رهبر بودن اف...

شهدای مدافع حرم از #اندیمشک#شهید_حبیب_رحیمی_منش#شهید_احمد_حا...
۲

شهدای مدافع حرم از #اندیمشک#شهید_حبیب_رحیمی_منش#شهید_احمد_حا...