شهید_ابراهیم_هادی (۵۲۵ تصویر)

#شهید_ابراهیم_هادی#شهید #شهادت #نخل_ناخدا #شهید_و_شهدا #شهدا...

#شهید_ابراهیم_هادی#شهید #شهادت #نخل_ناخدا #شهید_و_شهدا #شهدا...

| #عاقبت_بخیر_ها |•همه چیز دستِ خداست.تمامِ‌مشڪلاتِ بشربه خا...

| #عاقبت_بخیر_ها |•همه چیز دستِ خداست.تمامِ‌مشڪلاتِ بشربه خا...

شادی روح شهدا صلوات
۱

شادی روح شهدا صلوات

با این ستارگان می شود راه را پیدا کرد.#مقام_معظم_رهبری #شهید...
۲

با این ستارگان می شود راه را پیدا کرد.#مقام_معظم_رهبری #شهید...

تنها برای #شهدا نیستمی‌تونی #زنده باشیو #سرباز حضرت زهرا «سل...

تنها برای #شهدا نیستمی‌تونی #زنده باشیو #سرباز حضرت زهرا «سل...

#تنها گلزار آبی شهدا #کربلا#بین_الحرمین#ابراهیم_هادی #مذهبیو...

#تنها گلزار آبی شهدا #کربلا#بین_الحرمین#ابراهیم_هادی #مذهبیو...

.پیش بینی شهیدابراهیم‌هادی دࢪباࢪھ کاࢪوان‌های‌اࢪبعین 👇🌻اوایل‌...
۲

.پیش بینی شهیدابراهیم‌هادی دࢪباࢪھ کاࢪوان‌های‌اࢪبعین 👇🌻اوایل‌...

بهترین مسیر#کربلا#بین_الحرمین#ابراهیم_هادی #مذهبیون#پروفایل_...

بهترین مسیر#کربلا#بین_الحرمین#ابراهیم_هادی #مذهبیون#پروفایل_...

قول من به شهدا چادرمه#کربلا#بین_الحرمین#ابراهیم_هادی #مذهبیو...

قول من به شهدا چادرمه#کربلا#بین_الحرمین#ابراهیم_هادی #مذهبیو...

اول هدیه بعد امر به معروف

اول هدیه بعد امر به معروف

رفیق شهید می‌ارزه به همه رفاقت‌های بی‌اثر
۱

رفیق شهید می‌ارزه به همه رفاقت‌های بی‌اثر

سلام بر هادی دلها

سلام بر هادی دلها

داش ابرام

داش ابرام

جاذبه ابراهیم

جاذبه ابراهیم

مشکل کار ما

مشکل کار ما

📌سوزن زد به صورتش...پرسیدم چه کاریه میکنی؟گفت: سزای چشمی که ...

📌سوزن زد به صورتش...پرسیدم چه کاریه میکنی؟گفت: سزای چشمی که ...

مذهبی
۱

مذهبی

بعد از ابراهيم حال و روز خودم را نميفهميدم. ابراهيم همه زندگ...
۱۸

بعد از ابراهيم حال و روز خودم را نميفهميدم. ابراهيم همه زندگ...

ســالها از شهادت ابراهيم گذشــت. هيچکس نميتوانست تصور کند که...
۸

ســالها از شهادت ابراهيم گذشــت. هيچکس نميتوانست تصور کند که...

digikala