شهیدمطهری (۱۴ تصویر)

پیغمبر فرمود دو دسته پشت مرا شکستند:عالِم لاابالی و جاهل مقد...

پیغمبر فرمود دو دسته پشت مرا شکستند:عالِم لاابالی و جاهل مقد...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀~|°‌🦋|•🌷 #شهیدمطهری:🔴با رواج #بی_حجابی ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀~|°‌🦋|•🌷 #شهیدمطهری:🔴با رواج #بی_حجابی ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀~|°‌🦋|•🌷 #شهیدمطهری:🔴با رواج #بی_حجابی ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀~|°‌🦋|•🌷 #شهیدمطهری:🔴با رواج #بی_حجابی ...

فقط جهت اطلاع برخی از دوستان انقلابی نما!تامل و تفکر زیادی ن...

فقط جهت اطلاع برخی از دوستان انقلابی نما!تامل و تفکر زیادی ن...

#حتما_بخونید :relieved_face::cherry_blossom:ا :girl::emoji_m...
۱

#حتما_بخونید :relieved_face::cherry_blossom:ا :girl::emoji_m...

:public_address_loudspeaker:اطلاعیه ثبت نام سومین دوره #کشور...

:public_address_loudspeaker:اطلاعیه ثبت نام سومین دوره #کشور...

. #حجاب مانند اولین خاکریز جبهه است که دشمن برای تصرف سرزمین...
۸

. #حجاب مانند اولین خاکریز جبهه است که دشمن برای تصرف سرزمین...

#حتما_بخونید :relieved_face::cherry_blossom:ا :girl::emoji_m...
۲۱

#حتما_بخونید :relieved_face::cherry_blossom:ا :girl::emoji_m...

سیزده به در واقعی..#شهیدمطهری
۶

سیزده به در واقعی..#شهیدمطهری

کسی که زیبایی اندیشه دارد زیبایی ظاهر را به نمایش نمی گذارد#...
۶

کسی که زیبایی اندیشه دارد زیبایی ظاهر را به نمایش نمی گذارد#...

#شهیدمطهریمَثل شهیــد،مثل شمع استڪہ خدمتش ازنوع سوخته‌شدنوفا...
۴

#شهیدمطهریمَثل شهیــد،مثل شمع استڪہ خدمتش ازنوع سوخته‌شدنوفا...

#فرزندواقعی_امام: قهرا مبارزه با احمق و حماقت، خلع سلاح کردن...

#فرزندواقعی_امام: قهرا مبارزه با احمق و حماقت، خلع سلاح کردن...

digikala