شهیدعباس_بابایی (۶ تصویر)

°\💕/°.قهربودیم😞درحال نمازخوندن بود📿نمازش که تموم شد ؛هنوز پش...
۲

°\💕/°.قهربودیم😞درحال نمازخوندن بود📿نمازش که تموم شد ؛هنوز پش...

روی این خاک‌ها بین این نی زارهـا هـيچ چيزی بین شما و رب العا...

روی این خاک‌ها بین این نی زارهـا هـيچ چيزی بین شما و رب العا...

#عکس_ماندگار #سالروزشهادت🌷#شهیدعباس_بابایی در کنار  مقام معظ...

#عکس_ماندگار #سالروزشهادت🌷#شهیدعباس_بابایی در کنار مقام معظ...

هـــرڪس ڪه تــو را شنـــاختــــ
جـــاݩ را چـــه ڪنــد
فـــرز...

هـــرڪس ڪه تــو را شنـــاختــــ جـــاݩ را چـــه ڪنــد فـــرز...

:rose:‏امروز تولدشهید عباس بابایی ، کسی که بیش از 3000 ساعت ...

:rose:‏امروز تولدشهید عباس بابایی ، کسی که بیش از 3000 ساعت ...

#وصیتنامه#شهیدعباس_بابایی:tulip::diamond_shape_with_a_dot_in...

#وصیتنامه#شهیدعباس_بابایی:tulip::diamond_shape_with_a_dot_in...