شهیدابراهیم_هادی (۳۴ تصویر)

#شهیدابراهیم_هادی#جاویدالاثر#امام
۰

#شهیدابراهیم_هادی#جاویدالاثر#امام

بعضی آدم ها عجیب بهشتی اندآنها عجیب دل نشینند...نه اینکه به ...
۰

بعضی آدم ها عجیب بهشتی اندآنها عجیب دل نشینند...نه اینکه به ...

شهیدابراهیم هادی
۰

شهیدابراهیم هادی

#تلنگرداستان گردانِ کمیل و حنظله را شنیده ای؟!ماجرای پنج روز...
۰

#تلنگرداستان گردانِ کمیل و حنظله را شنیده ای؟!ماجرای پنج روز...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:️همسر شهید...
۱

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:️همسر شهید...

#سیره_شهدا وقتی ما میخواستیم شوخی کنیمیک نفر را دست مینداختی...
۰

#سیره_شهدا وقتی ما میخواستیم شوخی کنیمیک نفر را دست مینداختی...

و تا ابد به آنانڪہ #پلاکشان را از گردن خویش درآوردندتا مانند...
۰

و تا ابد به آنانڪہ #پلاکشان را از گردن خویش درآوردندتا مانند...

| #کلام_شهید |بــه فــکـــر مثل شهدا مردن نباش بــه فــکـــر...
۰

| #کلام_شهید |بــه فــکـــر مثل شهدا مردن نباش بــه فــکـــر...

ابراهیم همه بود ، همه ...:tulip: ابراهیـم از یک طـرف پیکـر ش...
۱

ابراهیم همه بود ، همه ...:tulip: ابراهیـم از یک طـرف پیکـر ش...

| #پیام_شهید همیشه میگفت:بعد از توکل به خداوند، توسل به حضرا...
۰

| #پیام_شهید همیشه میگفت:بعد از توکل به خداوند، توسل به حضرا...

وآتش چنان سوخت بال وپرت را                    که حتی ندیدیم ...
۰

وآتش چنان سوخت بال وپرت را که حتی ندیدیم ...

‌‌قرار بود عملیات والفجر مقدماتی آغاز شود. آخرین جلسه هماهنگ...
۱

‌‌قرار بود عملیات والفجر مقدماتی آغاز شود. آخرین جلسه هماهنگ...

سلام برابراهیمدست شـ‌هـید پیش خدا رد نمےشودباید دعا ڪنیم ڪه ...
۰

سلام برابراهیمدست شـ‌هـید پیش خدا رد نمےشودباید دعا ڪنیم ڪه ...

تولد #شهیدابراهیم_هادی #هادی_دلهامزار شهدای گمنام #آبپخش #ار...
۲

تولد #شهیدابراهیم_هادی #هادی_دلهامزار شهدای گمنام #آبپخش #ار...

دست شـ‌هـید پیش خدا رد نمےشودباید دعا ڪنیم ڪه ما را دعا ڪنند...
۹

دست شـ‌هـید پیش خدا رد نمےشودباید دعا ڪنیم ڪه ما را دعا ڪنند...

:two_hearts::leaf_fluttering_in_wind:| #کلام_شهید |بــه فــک...
۰

:two_hearts::leaf_fluttering_in_wind:| #کلام_شهید |بــه فــک...

آمده در وصیت شهداخواهرم ؛ خون من هدر نرودروی مین پیکرم ز هم ...
۲

آمده در وصیت شهداخواهرم ؛ خون من هدر نرودروی مین پیکرم ز هم ...

جاے شهید هادی خالی ڪه:pensive_face:همیشه میگفت:مشڪل کار ما ا...
۲

جاے شهید هادی خالی ڪه:pensive_face:همیشه میگفت:مشڪل کار ما ا...

:fleur-de-lis:| #پیام_شهید |:fleur-de-lis: همیشه میگفت:بعد ا...
۰

:fleur-de-lis:| #پیام_شهید |:fleur-de-lis: همیشه میگفت:بعد ا...

انتخاب دوست شهید،به زندگی برکت میدهد. اما چه برکتی دارد زندگ...
۰

انتخاب دوست شهید،به زندگی برکت میدهد. اما چه برکتی دارد زندگ...