شهریوری (۴۶۷ تصویر)

دوستان من... 🍃  🌼  🍃  مثل گندمند 🍃  🌻  🍃  بودنشان یک دنیا بر...
۳۱

دوستان من... 🍃 🌼 🍃 مثل گندمند 🍃 🌻 🍃 بودنشان یک دنیا بر...

#تولدم#مبارک#شهریوری ام #خاص #جذاب #زیبا #بینظیر
۱۰

#تولدم#مبارک#شهریوری ام #خاص #جذاب #زیبا #بینظیر

🌵💚محبوبممن دائما شما را دوست دارم ..چه در گرانی، چه در ارزان...

🌵💚محبوبممن دائما شما را دوست دارم ..چه در گرانی، چه در ارزان...

اسفند

اسفند

بهمن
۴

بهمن

آبان
۳

آبان

شهریور

شهریور

مرداد
۲

مرداد

خرداد
۱

خرداد

اردیبهشت

اردیبهشت

فروردین

فروردین

🌵💚همیشه در جانم بودیدر لبانم، در چشمانم، در سَرم، رنج و اشتی...

🌵💚همیشه در جانم بودیدر لبانم، در چشمانم، در سَرم، رنج و اشتی...

🌵💚در آن زمان که قلبم از تپش می افتددر آن زمان که نفس هایم از...

🌵💚در آن زمان که قلبم از تپش می افتددر آن زمان که نفس هایم از...

#شهریوری
۲

#شهریوری

digikala