شهریار (۲۱۴۳ تصویر)

.دلگشـاتـر ز لــبت...💋در چمنی غنچه نَبَسـت.!😍 #شهریار.

.دلگشـاتـر ز لــبت...💋در چمنی غنچه نَبَسـت.!😍 #شهریار.

بیت ناب

بیت ناب

عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران!ساده‌دل من که قسم‌های تو...

عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران!ساده‌دل من که قسم‌های تو...

وفا به قیمت جان هم نمی شود پیدافغان که هیچ متاعی به این گران...
۱

وفا به قیمت جان هم نمی شود پیدافغان که هیچ متاعی به این گران...

از تو بُگذَشتم وُبُگذاشتمتبا دِگـــــران☘ #شهریار

از تو بُگذَشتم وُبُگذاشتمتبا دِگـــــران☘ #شهریار

#شهید_مدافع_حرم_مصطفی_صدرزاده .🍃هرچه تقویم را زیر و رو کردم ...
۳

#شهید_مدافع_حرم_مصطفی_صدرزاده .🍃هرچه تقویم را زیر و رو کردم ...

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی؛ تو بمان و دگران وای به ...
۱

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی؛ تو بمان و دگران وای به ...

چشم خود بستم که دیگر چشم مستش ننگرم...ناگهان دل داد زد: دیوا...
۱

چشم خود بستم که دیگر چشم مستش ننگرم...ناگهان دل داد زد: دیوا...

متن زیبای احمد شاملو

متن زیبای احمد شاملو

جانا!   سری به دوشم         و دستی به دل گذار آخ...

جانا! سری به دوشم و دستی به دل گذار آخ...

تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیمگاهی از کوچه‌ی معشوقه‌ی خ...

تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیمگاهی از کوچه‌ی معشوقه‌ی خ...

اونجا ڪھ #شهریار میگھ"از من گذشت و من هم از او بگذرم ولےبا چ...
۲

اونجا ڪھ #شهریار میگھ"از من گذشت و من هم از او بگذرم ولےبا چ...

پاییز زیبا در مسیر " جاده چالوس " 🍂🍁🍂🍁🌹.پاییز در مسیر کرج تا...

پاییز زیبا در مسیر " جاده چالوس " 🍂🍁🍂🍁🌹.پاییز در مسیر کرج تا...

±⏳چشمے بھ رهت دوختھ ‌ام باز ڪھ شاید!  بازآئےو برهانیم از چ...

±⏳چشمے بھ رهت دوختھ ‌ام باز ڪھ شاید! بازآئےو برهانیم از چ...

ﺷﻨﯿﺪه ام ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺎنِ ﻋﺸﻖ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺎج ﺑﻪ ﺗﺎجِ ﻋﺸﻖِ ﺗﻮ ﻣﻦ ، ﻣﺴﺘﺤ...
۲

ﺷﻨﯿﺪه ام ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺎنِ ﻋﺸﻖ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺎج ﺑﻪ ﺗﺎجِ ﻋﺸﻖِ ﺗﻮ ﻣﻦ ، ﻣﺴﺘﺤ...

±🦋خیابان ها پر از دلدار و معشوقانِ سردرگم!(:     ولےڪو آ...

±🦋خیابان ها پر از دلدار و معشوقانِ سردرگم!(: ولےڪو آ...

آن سلسلہ ے زلف کہ زنّار دلم بوددر گردنم آوـــــــــــیزکہ دی...

آن سلسلہ ے زلف کہ زنّار دلم بوددر گردنم آوـــــــــــیزکہ دی...