شهدا‌را‌یاد‌کنیم‌باذکرصلوات (۷ تصویر)

بمناسبت#شهادت_شهید_محسن_حججی🌹تولد: ٢١ تیر ١٣٧٠اسارت:١۶ مرداد...
۵

بمناسبت#شهادت_شهید_محسن_حججی🌹تولد: ٢١ تیر ١٣٧٠اسارت:١۶ مرداد...

بهش میگفتن واسه چی bmw رو ول ڪردی اومدی"مدافع حرم" شدی!؟نونت...
۵

بهش میگفتن واسه چی bmw رو ول ڪردی اومدی"مدافع حرم" شدی!؟نونت...

وسط حرف‌هاۍ طرف بلند شد از اتاق زد بیرونطرف ماتش برد..ما هم....

وسط حرف‌هاۍ طرف بلند شد از اتاق زد بیرونطرف ماتش برد..ما هم....

از مقداد سوال شد!؟هنگام حمله به خانه #فاطمه‌س چه میڪردی؟!گفت...

از مقداد سوال شد!؟هنگام حمله به خانه #فاطمه‌س چه میڪردی؟!گفت...

+ مادر گفٺــ: نرو بمانــ!دلمــ میخواهد پسرم عصاےدسٺم باشد......
۲

+ مادر گفٺــ: نرو بمانــ!دلمــ میخواهد پسرم عصاےدسٺم باشد......

به تمام آدم هایے که قرار استبعد از من بمیرند،بگویید: من توی ...
۲

به تمام آدم هایے که قرار استبعد از من بمیرند،بگویید: من توی ...