شهاد (۲ تصویر)

همسفره های خلوت آن روزها ببینکین روزها چه ساده به هم انگ می‌...
۲

همسفره های خلوت آن روزها ببینکین روزها چه ساده به هم انگ می‌...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...