شنبه (۶۳۱ تصویر)

❀ ﴾﷽﴿ ❀مـادرم کرده سفـارش که بگو اول مـاه 🍀بـابی انـت و امـی...

❀ ﴾﷽﴿ ❀مـادرم کرده سفـارش که بگو اول مـاه 🍀بـابی انـت و امـی...

#جهادگران_گمنام📚موضوع مرتبط:#محمد_رسول_الله(ص)#شنبه#عکسنوشته...
۱

#جهادگران_گمنام📚موضوع مرتبط:#محمد_رسول_الله(ص)#شنبه#عکسنوشته...

#جهادگران_گمنام📚موضوع مرتبط:#محمد_رسول_الله(ص)#شنبه#عکسنوشته...

#جهادگران_گمنام📚موضوع مرتبط:#محمد_رسول_الله(ص)#شنبه#عکسنوشته...

#جهادگران_گمنام📚موضوع مرتبط:#محمد_رسول_الله(ص)#شنبه#عکسنوشته...

#جهادگران_گمنام📚موضوع مرتبط:#محمد_رسول_الله(ص)#شنبه#عکسنوشته...

سفارش پیامبر(ص) به حضرت زهرا(س)#جهادگران_گمنام📚موضوع مرتبط:#...

سفارش پیامبر(ص) به حضرت زهرا(س)#جهادگران_گمنام📚موضوع مرتبط:#...

صبح شد دست خـ ـ ـ ـدا بر سرمان سایه شودبر  ستون  دل  ما  کاش...
۱

صبح شد دست خـ ـ ـ ـدا بر سرمان سایه شودبر ستون دل ما کاش...

#شنبه را طوری بخند ‌و شاد بـاشکه صدای خنده و شادیت تا انتهای...
۴۳

#شنبه را طوری بخند ‌و شاد بـاشکه صدای خنده و شادیت تا انتهای...

﷽💠 *بایسته های نمازخانه*🔰 افراد نباید نمازخواندن را به نمازخ...

﷽💠 *بایسته های نمازخانه*🔰 افراد نباید نمازخواندن را به نمازخ...

صبـــح آمــدهتا دلبـــــری آغاز کنیتا پنجــره روی بــــاغ گل...
۲

صبـــح آمــدهتا دلبـــــری آغاز کنیتا پنجــره روی بــــاغ گل...

آغاز کنم به نامت ای حضرت دوست 🍁🍉🍁هر آنچه شود به نامت آغاز، ن...

آغاز کنم به نامت ای حضرت دوست 🍁🍉🍁هر آنچه شود به نامت آغاز، ن...

حال الان حاکمان فرانسه که حمله عده ای مزدور به بانک و آمبولا...
۱

حال الان حاکمان فرانسه که حمله عده ای مزدور به بانک و آمبولا...

#elham31دلبسته ام،به اين #شنبه ها، و شروع #تو ...ديوار چين ا...
۴

#elham31دلبسته ام،به اين #شنبه ها، و شروع #تو ...ديوار چين ا...

صبحدم، دل را مقیمِ خلوتِ جان یافتماز نسیم صبحبوی زلفِ جانان ...
۱

صبحدم، دل را مقیمِ خلوتِ جان یافتماز نسیم صبحبوی زلفِ جانان ...

#شنبه هادنیایم را پر از نفسهایت کن بگذارهفته امسرشار از گل و...
۳

#شنبه هادنیایم را پر از نفسهایت کن بگذارهفته امسرشار از گل و...

عطر گـــل باران به مشــام آوردماز بــاغ پرندگــان پیـام آورد...
۲

عطر گـــل باران به مشــام آوردماز بــاغ پرندگــان پیـام آورد...

#elham31در طلوع روز از باغچه زندگی بزرگترین و زیباترین گلهای...
۴

#elham31در طلوع روز از باغچه زندگی بزرگترین و زیباترین گلهای...

سلامم به بــاران و آئيــنه بادبه دلهاے سرسبز و بى‌ڪينه بادسل...
۱

سلامم به بــاران و آئيــنه بادبه دلهاے سرسبز و بى‌ڪينه بادسل...