شناخت_خدا (۲ تصویر)

#حضرت_امام_حسین_ع می فرمایند:أیّها النّاسُ ، إنّ اللّه َ عَز...

#حضرت_امام_حسین_ع می فرمایند:أیّها النّاسُ ، إنّ اللّه َ عَز...

‍ امام حسین (ع) فرمود: ✿ «ای مردم! خداوند بندگان را آفرید تا...

‍ امام حسین (ع) فرمود: ✿ «ای مردم! خداوند بندگان را آفرید تا...