شمارش_آرا (۵ تصویر)

نتیجه غیرقطعی #شمارش_آرا #صندوق بخش سوری #رومشکان #لرستان:wh...

نتیجه غیرقطعی #شمارش_آرا #صندوق بخش سوری #رومشکان #لرستان:wh...

نتیجه #شمارش_آرا دو #صندوق #چین ( آمار  پکن لحاظ نشده):white...

نتیجه #شمارش_آرا دو #صندوق #چین ( آمار پکن لحاظ نشده):white...

نتیجه #شمارش_آرا  #صندوق اکبرآباد #درود #لرستان:white_heavy_...

نتیجه #شمارش_آرا #صندوق اکبرآباد #درود #لرستان:white_heavy_...

آرا شمارش شده در استان #لرستان تا این لحظهَنتیجه #شمارش_آرا ...
۱

آرا شمارش شده در استان #لرستان تا این لحظهَنتیجه #شمارش_آرا ...

نتیجه غیر قطعی #شمارش_آرا  #صندوق رای در گوانجو #چین::white_...
۳

نتیجه غیر قطعی #شمارش_آرا #صندوق رای در گوانجو #چین::white_...