نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شــــــــــک (۲۰ تصویر)

↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

۴ مرداد 1396
71
↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

۴ مرداد 1396
294
↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

۶ تیر 1396
69
↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

۴ خرداد 1396
86
₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰

₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰

۲۲ فروردین 1396
40
↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

۸ بهمن 1395
81
₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

۲۳ دی 1395
339
↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

↫₰♚ اُوٰنـٍکٍـــهْٰ اًزّ مــٰٰا سًـــرٍهْ ♚ ♚ خُــــدّٰا بْـــٰٰــالـٰٰا سـًــرٍهٰ ♚ ♚#شــــــــــک نکــــــــــن ♚₰↬

۱۶ شهریور 1395
57
هَمهـــــِْ دختــــــــــرا کــــــــــهـِ نَبایَد با اَدَبــــــــــــْ خانـــــومـْ باشنـْ ...! دٌنیا بـــــِ دختراےِ شلخــتهـــــ و خــلــــے مثـ منمـْ احتیاجـــــْ داره #شــــــــــک نکــــــــــن

هَمهـــــِْ دختــــــــــرا کــــــــــهـِ نَبایَد با اَدَبــــــــــــْ خانـــــومـْ باشنـْ ...! دٌنیا بـــــِ دختراےِ شلخــتهـــــ و خــلــــے مثـ منمـْ احتیاجـــــْ داره #شــــــــــک نکــــــــــن

۲۰ آبان 1394
75
↔ﺍﻭﻧـــــــﯽ ﮐــــِـــﻪ ﻭﻗــــﺘـــــﯽ ﺑـــــﺎ ﻣــــن ﺳــﺮﺩ ﺑـــــﺮﺧــــﻮﺭﺩ ﻣـــﯿـــﮑـــﻨــــﻪ ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷــــﺘـــﻨــــﯽ ﻣــﯿــــﺸـــﻪ ↔ ✔ ✔ ﮐـــــــــــﻮﻟـــــﺮﻩ ✔ ✔ ﻧــــــــﻪ ✖ ﺗــــــــُـــــــﻮ ✖ #شــــــــــک#نکــــــــــن

↔ﺍﻭﻧـــــــﯽ ﮐــــِـــﻪ ﻭﻗــــﺘـــــﯽ ﺑـــــﺎ ﻣــــن ﺳــﺮﺩ ﺑـــــﺮﺧــــﻮﺭﺩ ﻣـــﯿـــﮑـــﻨــــﻪ ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷــــﺘـــﻨــــﯽ ﻣــﯿــــﺸـــﻪ ↔ ✔ ✔ ﮐـــــــــــﻮﻟـــــﺮﻩ ✔ ✔ ﻧــــــــﻪ ✖ ﺗــــــــُـــــــﻮ ✖ #شــــــــــک#نکــــــــــن

۲۵ تیر 1394
33
✘اونـــــے✘☜ که با اینــــــــــکه ↩میـــــدونه↪ ⇙ناراحــــــــــت⇘ میـــــشے ∗ولے ↙راستشــــــــــو↘ میــــــــــگه،⇡ ســــــــــگش⇣ ✔شــــــــــرف➡ داره به✌ اونے که مثـــــل ســـــگ دروغ میـــــگه...!!! #شــــــــــک نکــــــــــن

✘اونـــــے✘☜ که با اینــــــــــکه ↩میـــــدونه↪ ⇙ناراحــــــــــت⇘ میـــــشے ∗ولے ↙راستشــــــــــو↘ میــــــــــگه،⇡ ســــــــــگش⇣ ✔شــــــــــرف➡ داره به✌ اونے که مثـــــل ســـــگ دروغ میـــــگه...!!! #شــــــــــک نکــــــــــن

۲۹ خرداد 1394
11
⇝ خیــــــــــلــــــــــے عجــــــیـــــبــــــــــه! ⇜ ﺗـــــﺎ ﻣﯿـــــﺎﯼ ﺑﻪ یکی ﺛـــﺎﺑـتـــــ ✘ ✘ کنی واسـتــــ ﻋـﺰﯾﺰه ﺍﻭﻥ ﺯﻭﺩﺗـر ⇨ گوه ⇦ بــودنـــش رو ﺛﺎﺑـتــــ میکنـه... ‌•○●#شــــــــــک #نکن●○•

⇝ خیــــــــــلــــــــــے عجــــــیـــــبــــــــــه! ⇜ ﺗـــــﺎ ﻣﯿـــــﺎﯼ ﺑﻪ یکی ﺛـــﺎﺑـتـــــ ✘ ✘ کنی واسـتــــ ﻋـﺰﯾﺰه ﺍﻭﻥ ﺯﻭﺩﺗـر ⇨ گوه ⇦ بــودنـــش رو ﺛﺎﺑـتــــ میکنـه... ‌•○●#شــــــــــک #نکن●○•

۲۱ اردیبهشت 1394
72
دَهـــــه♚ 70♚ یَعــــنی ســیــ♨ـگار ↯قــــلیـــون↯ ریــ↭ــه هـــا داغــ↭ـون آهــ♬ـنگ حُسین و ســـورنا ↑شب گریــ︶︿︶ـه ها↓ پــــرسه های شَـــ★ــبونه ✌فــ↭ــاک بــــه قِــــصه های عـــاشِقونــــه✌ ♚ایــــنه نَسل مـــــــــا♚ #شــــــــــک #نکن

دَهـــــه♚ 70♚ یَعــــنی ســیــ♨ـگار ↯قــــلیـــون↯ ریــ↭ــه هـــا داغــ↭ـون آهــ♬ـنگ حُسین و ســـورنا ↑شب گریــ︶︿︶ـه ها↓ پــــرسه های شَـــ★ــبونه ✌فــ↭ــاک بــــه قِــــصه های عـــاشِقونــــه✌ ♚ایــــنه نَسل مـــــــــا♚ #شــــــــــک #نکن

۱۷ دی 1393
104
✔هــــــــــمــــــــــین کـــــه هـــــســـــتـــــم✔ ✖حــــــــــال نمیــــــــــکنی بــــــــــیارم بالا بـــرات انگشتــــــــــِ شســــــــــتم✖ #شــــــــــک.نکــــــــــن

✔هــــــــــمــــــــــین کـــــه هـــــســـــتـــــم✔ ✖حــــــــــال نمیــــــــــکنی بــــــــــیارم بالا بـــرات انگشتــــــــــِ شســــــــــتم✖ #شــــــــــک.نکــــــــــن

۱۴ دی 1393
34
بِه تُو رَبــــط نَداره کِه دیگِه کیـه تیکـــم ✘ اِمشَبـــــ کُجا میـرَم با کُدوُم اِکیپَــم هِـــه آمارِشــو هَرجـا کِه میــرِه میــــــدَن ✘ میخوای بَرگردی باهام وَلــی دیره میـگــَم نَباشی دوستــام هستَـــن #شــــــــــک#نکــــــــــن

بِه تُو رَبــــط نَداره کِه دیگِه کیـه تیکـــم ✘ اِمشَبـــــ کُجا میـرَم با کُدوُم اِکیپَــم هِـــه آمارِشــو هَرجـا کِه میــرِه میــــــدَن ✘ میخوای بَرگردی باهام وَلــی دیره میـگــَم نَباشی دوستــام هستَـــن #شــــــــــک#نکــــــــــن

۱۲ دی 1393
50
مــــــــــــــــن نــــــــــــــــه غلــــــــــــــــط گير دارم نــــــــــــــــه پاك كــــــــــــــــن... رو اســــــــــــــــم يكــــــــــــــــي خــــــــــــــــط زدم ديگــــــــــــــــه ازش زدم... #شــــــــــک#نکــــــــــن ☆Nice Boy☆

مــــــــــــــــن نــــــــــــــــه غلــــــــــــــــط گير دارم نــــــــــــــــه پاك كــــــــــــــــن... رو اســــــــــــــــم يكــــــــــــــــي خــــــــــــــــط زدم ديگــــــــــــــــه ازش زدم... #شــــــــــک#نکــــــــــن ☆Nice Boy☆

۱۲ دی 1393
194
بِه تُو رَبــــط نَداره کِه دیگِه کیـه تیکـــم ✘ اِمشَبـــــ کُجا میـرَم با کُدوُم اِکیپَــم هِـــه آمارِشــو هَرجـا کِه میــرِه میــــــدَن ✘ میخوای بَرگردی باهام وَلــی دیره میـگــَم نَباشی دوستــام هستَـــن #شــــــــــک#نکــــــــــن

بِه تُو رَبــــط نَداره کِه دیگِه کیـه تیکـــم ✘ اِمشَبـــــ کُجا میـرَم با کُدوُم اِکیپَــم هِـــه آمارِشــو هَرجـا کِه میــرِه میــــــدَن ✘ میخوای بَرگردی باهام وَلــی دیره میـگــَم نَباشی دوستــام هستَـــن #شــــــــــک#نکــــــــــن

۳ دی 1393
54
✘ تو به من هیــچ دِینی نداری هیــــچی اگر عاشقت شدم خودم خواستم اگـر هم دنیامو با تو ساختم خودم خواستم ولــی تو مـَــدیونی بـه همـه کسایی که بعد از تو از ته دل بهم ...

✘ تو به من هیــچ دِینی نداری هیــــچی اگر عاشقت شدم خودم خواستم اگـر هم دنیامو با تو ساختم خودم خواستم ولــی تو مـَــدیونی بـه همـه کسایی که بعد از تو از ته دل بهم گفتن :دوســـتت دارم و مــن پوزخند زدم و رد شـــــدم✘ #شــــــــــک#نکــــــــــن

۲ دی 1393
46
⇝ خیــــــــــلــــــــــے عجــــــيـــــبــــــــــه! ⇜ ﺗـــــﺎ ﻣﯿـــــﺎﯼ ﺑﻪ یکی ﺛـــﺎﺑـتـــــ ✘ ✘ کنی واسـتــــ ﻋـﺰﯾﺰه ﺍﻭﻥ ﺯﻭﺩﺗـر ⇨ گوه ⇦ بــودنـــش رو ﺛﺎﺑـتــــ میکنـه... ‌•○●#شــــــــــک #نکن●○•

⇝ خیــــــــــلــــــــــے عجــــــيـــــبــــــــــه! ⇜ ﺗـــــﺎ ﻣﯿـــــﺎﯼ ﺑﻪ یکی ﺛـــﺎﺑـتـــــ ✘ ✘ کنی واسـتــــ ﻋـﺰﯾﺰه ﺍﻭﻥ ﺯﻭﺩﺗـر ⇨ گوه ⇦ بــودنـــش رو ﺛﺎﺑـتــــ میکنـه... ‌•○●#شــــــــــک #نکن●○•

۲۶ آذر 1393
49
ﻫــــﻤﯿﺸــﻪ ﺍﺯﺍﯾــــﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳـــﺸـــﻮﻥ ﺩﺍﺭﻣﻮ از ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ...!! ﻭﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿــــــــــــــــــــــﭙـُﺮﺳﻢ... کسی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ، ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻪ..؟!! ﺟﻮﺍﺑـــــﺶ خــــــیـلی ﺳﺨﺘﻪ..!! #شــــــــــک #نــــــــــکن....

ﻫــــﻤﯿﺸــﻪ ﺍﺯﺍﯾــــﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳـــﺸـــﻮﻥ ﺩﺍﺭﻣﻮ از ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ...!! ﻭﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿــــــــــــــــــــــﭙـُﺮﺳﻢ... کسی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ، ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻪ..؟!! ﺟﻮﺍﺑـــــﺶ خــــــیـلی ﺳﺨﺘﻪ..!! #شــــــــــک #نــــــــــکن....

۲۶ آذر 1393
10