شعر_حماسی (۳ تصویر)

برای سردارحاجی زاده عزیز که شرافتمندانه،صادقانه و باشجاعت از...
۱۸

برای سردارحاجی زاده عزیز که شرافتمندانه،صادقانه و باشجاعت از...

بر موج های اروند با دست بسته رفتند تا هیچ کس نبیند بر دست ها...

بر موج های اروند با دست بسته رفتند تا هیچ کس نبیند بر دست ها...

#السلام_علیک_یا_بقیه_الله#دنیا_طلبان #دل_نگرانی دارند #ترس_ا...

#السلام_علیک_یا_بقیه_الله#دنیا_طلبان #دل_نگرانی دارند #ترس_ا...