شعر_اهل_بیت (۵ تصویر)

حسین در عرفات است عاشقان بشتابیدحسین راه نجات است عاشقان بشت...
۱

حسین در عرفات است عاشقان بشتابیدحسین راه نجات است عاشقان بشت...

دل زینب همه دلدار حسینش بودهدل ما دل شد اگر کار حسینش بودهبه...

دل زینب همه دلدار حسینش بودهدل ما دل شد اگر کار حسینش بودهبه...

شب جمعه و زیارت اباعبدالله علیه السلام:          اگ...

شب جمعه و زیارت اباعبدالله علیه السلام: اگ...

به مناسبت شب مخصوص زیارتی امام رضا علیه السلام:       ...

به مناسبت شب مخصوص زیارتی امام رضا علیه السلام: ...

باید به یاد حضرت زهرا حیا کنیمبر عهد اشک خویش دو قطره وفا کن...

باید به یاد حضرت زهرا حیا کنیمبر عهد اشک خویش دو قطره وفا کن...