شرمنده (۱۰۸ تصویر)

#شرمنده
۱۹

#شرمنده

🍃نامش هم مرا یاد #ارباب می اندازد ، اما وقتی فهمیدم در دهه ا...
۱

🍃نامش هم مرا یاد #ارباب می اندازد ، اما وقتی فهمیدم در دهه ا...

🍃نامش هم مرا یاد *#ارباب* می اندازد ، اما وقتی فهمیدم در دهه...

🍃نامش هم مرا یاد *#ارباب* می اندازد ، اما وقتی فهمیدم در دهه...

🍃زندگی بی شهادت، ریاضت تدریجی برای رسیدن به #مرگ است. بدان م...

🍃زندگی بی شهادت، ریاضت تدریجی برای رسیدن به #مرگ است. بدان م...

#خاص#ناشناس  #شرمنده  عزیز  من  به  خاطرسنم  هزار  تاتوهین  ...
۳۱

#خاص#ناشناس #شرمنده عزیز من به خاطرسنم هزار تاتوهین ...

#سرخوش ز سبوی #غم_پنهانی خویشمچون زلف تو سرگرم پریشانی خویشم...
۲۰

#سرخوش ز سبوی #غم_پنهانی خویشمچون زلف تو سرگرم پریشانی خویشم...

#دیزاین_حامد_عقیلی #شاعر_حامد_عقیلی #دیزاین #افکت #افترا_افک...

#دیزاین_حامد_عقیلی #شاعر_حامد_عقیلی #دیزاین #افکت #افترا_افک...

#میترسم از اینکه #دیـر #برگـردی ...یه وقتی ک #احساسم ته کشید...
۲

#میترسم از اینکه #دیـر #برگـردی ...یه وقتی ک #احساسم ته کشید...

از خیابان شهدا آرام آرام در حال گذر بودم!.اولین کوچه به نام ...
۲۲

از خیابان شهدا آرام آرام در حال گذر بودم!.اولین کوچه به نام ...

السلام علیک یا ابا صالح المهدی #جمعه #دل،تنگ #شرمندهبسم الله...

السلام علیک یا ابا صالح المهدی #جمعه #دل،تنگ #شرمندهبسم الله...

بخوووووووووونیدسلامیه سلام پر از آه و افسوس جدایی ...یه سلام...
۱

بخوووووووووونیدسلامیه سلام پر از آه و افسوس جدایی ...یه سلام...