شراب (۲۴۵ تصویر)

این خبر را در ایران به شما نمی‌گویند
۲

این خبر را در ایران به شما نمی‌گویند

مَرا به #آغوشت بڪشانبه باغ ممنوعه‌یِ آدمبه #نفس های شرجی زده...
۱

مَرا به #آغوشت بڪشانبه باغ ممنوعه‌یِ آدمبه #نفس های شرجی زده...

حال عالی و طبیعی فارق از مستی یا اعتیاد‌

حال عالی و طبیعی فارق از مستی یا اعتیاد‌

عامل اصلی بیش از نیمی از جرم‌های خشونت‌آمیز
۱

عامل اصلی بیش از نیمی از جرم‌های خشونت‌آمیز

نوشیدنی شیطانی...

نوشیدنی شیطانی...

#خمار #شراب #شراب_خانه #تنهایی #خاص #زیبا #عکس #عکس_نوشته #د...

#خمار #شراب #شراب_خانه #تنهایی #خاص #زیبا #عکس #عکس_نوشته #د...

نفهم...مشکلات شما ربطی به بچه ها نداره.

نفهم...مشکلات شما ربطی به بچه ها نداره.

تو پارتی ها چه خبره...
۲

تو پارتی ها چه خبره...

چو رنج بوده فقط سهمم از #جهان شماخوشا به کنج اتاقم، خوشا جها...

چو رنج بوده فقط سهمم از #جهان شماخوشا به کنج اتاقم، خوشا جها...