شدن (۱۵۳ تصویر)

🔗هر‌کس برای #دیده‌ شدن ڪار نکندخدا‌ برای دیده‌ شدنش کار‌ میک...

🔗هر‌کس برای #دیده‌ شدن ڪار نکندخدا‌ برای دیده‌ شدنش کار‌ میک...

مراحل صمیمی شدن با ممد ها
۲

مراحل صمیمی شدن با ممد ها

میشل اوباما در کتاب «شدن» ما را با سفر زندگی‌اش از کودکی تا ...

میشل اوباما در کتاب «شدن» ما را با سفر زندگی‌اش از کودکی تا ...

اون‌قدر آدم‌ها قبل من و تو غصه خوردن،
لب پنجره سیگار کشیدن، ...

اون‌قدر آدم‌ها قبل من و تو غصه خوردن، لب پنجره سیگار کشیدن، ...

#عشق #هربار #عاشق #تو #شدن #است #مخاطب #ندارد

#عشق #هربار #عاشق #تو #شدن #است #مخاطب #ندارد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...