شب_هفتم_محرم (۷ تصویر)

#عکس_پروفایل📸#شب_هفتم_محرم•|السَّلامُ عَلیٰ الطِفْلِ الرَضیٖ...

#عکس_پروفایل📸#شب_هفتم_محرم•|السَّلامُ عَلیٰ الطِفْلِ الرَضیٖ...

رباب آب شد از غصه ی علی اصغراگرچه آب نصیب لب رباب نشد ...#شب...

رباب آب شد از غصه ی علی اصغراگرچه آب نصیب لب رباب نشد ...#شب...

#حضرت_علی_اصغر #شب_هفتم_محرملرزه بر دست من و پیکر تو میلرزدو...
۱

#حضرت_علی_اصغر #شب_هفتم_محرملرزه بر دست من و پیکر تو میلرزدو...

#شب_هفتم_محرم #حضرت_علی_اصغر_علیه_السلامدر اصل، تیر قلب پدر ...
۱۵۱

#شب_هفتم_محرم #حضرت_علی_اصغر_علیه_السلامدر اصل، تیر قلب پدر ...

" او که در شش ماهگی باب الحوائج می شود، گر رسد سنِ عمو حتما ...
۴

" او که در شش ماهگی باب الحوائج می شود، گر رسد سنِ عمو حتما ...

حالا رباب مانده و شش ماه خاطره ...حالا رباب مانده و یک عمر آ...

حالا رباب مانده و شش ماه خاطره ...حالا رباب مانده و یک عمر آ...

#شب_هفتم_محرم#چله_زیارت_عاشورا#قبول_باشه#التماس_دعا#زیارت_عا...
۱

#شب_هفتم_محرم#چله_زیارت_عاشورا#قبول_باشه#التماس_دعا#زیارت_عا...